Edukasyon sa Pilipinas noong panahon ng mga Amerikano

Mga pagbabago sa pagdating ng mga amerikano sa pilipinas picture

Ang disenyong ito ay may isang palapag lamang na kinatatampukan ng isang magarang beranda sa harapan o sa paligid ng bahagi. Noong nagpadala ng mga Pilipinong iskolar ang pamahalaang kolonyal sa America. Kabilang sa mga kasapi nito ay mga hindi ilustrado.

Ang Mababang Kapulungan ay pinalitan naman ang pangalan upang maging Kapulungan ng mga Kinatawan House of Representatives. Noong panahong iyon, wala pang pambatas na pagkilala sa mga kostumbre at mga institusyon ng mga Muslim sa Pilipinas. Maraming estudyante ang nakapasok sa mga pampublikong paaralan dahil ito ay sapilitan.

Ito ang naging sentro ngNakapagtatag din ang mga

Maging ang pagbabago sa pagpapangalan tulad ng Mary, Peter at Joseph. May ari-ariang lupain na nagkakahalaga ng piso o nagbabayad ng taunang buwis na umaabot ng tatlumpung piso.

Ito ang naging sentro ng edukasyong sekular na hindi katulad ng mga pamantasang pinatatakbo ng mga Kongregasyong Katoliko. Ang pinakamalaking pangkat ng mga guro ay dumating sa Pilipinas noong lulan ng barkong Thomas.

Sa pamamagitan ng batas na ito, nabigyang-bisa ang pagtatayo ng dalawang pampublikong paaralan sa bawat lalawigan. Layunin nitong hadlangan ang Pilipinas na magsimula ng industriyalisasyon. Isinakatuparan ni Harrison ang Pilipinisasyon ng serbisyo sibil, na mas dumami ang bilang ng mga Pilipinong opisyal ng pamahalaan kaysa sa dami ng mga Amerikano.

Ang pinakamalaking pangkat

Nakapagtatag din ang mga sekular na pribadong mga pamantasan tulad ng Far Eastern University at University of Manila. Bukod sa matrikula, libre rin ang mga aklat, lapis at papel. Dapat nakahawak na ng posisyon sa pamahalaan bago o sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano.